Vzpomínka na Jaroslava Vičara

Autor: Redakce - Poslední aktualizace:: Pondělí, Listopad 1, 2010 - Bez komentáře

 

Doc. RNDr. Jaroslav Vičar, CSc.
(*24.5.1946 - †8.7.2010)

Ne lehce se píše vzpomínka na blízkého přítele a kolegu, se kterým jsem spolupracoval na Ústavu lékařské chemie a biochemie, Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci od ledna roku 1973. Jako olomoučtí rodáci jsme se znali od dětských let. Oba jsme studovali odbornou chemii na Přírodovědecké fakultě UP. Jaroslav ukončil své studium s diplomem summa cum laude o dva roky později, v roce 1969. Ve stejném roce nastoupil do interní aspirantury v oboru organické chemie na Ústav organické chemie a biochemie ČSAV v Praze. Jeho školitelem byl vynikající chemik v oblasti syntéz peptidů pan doc. Ing. Karel Bláha. Po ukončení aspirantury byl přijat jako odborný asistent na Lékařskou fakultu UP, na Ústav lékařské chemie vedený prof. Františkem Šantavým. Chemii peptidů a úzké spolupráci se svým bývalým školitelem zůstal věrný i ve svém novém zaměstnání. V roce 1978 byl devět měsíců na stipendijním pobytu v Biochemickém ústavu Střediska jaderných výzkumů v Saclay, Francie. Zde se také zdokonalil ve znalosti francouzštiny, kterou v letech 1985 až 1990 využil na univerzitě v M´Sile v Alžíru, kde vyučoval organickou chemii. Po návratu do Olomouce přednášel až do konce akademického roku 2008/2009 lékařskou chemii pro studenty všeobecného směru lékařství jak v jazyce českém, tak i anglickém. Publikoval jako autor nebo spoluautor několik desítek vědeckých prací a úzce spolupracoval s výzkumným oddělením firmy Walmark a.s. Pro svou dokonalou znalost angličtiny, němčiny a francouzštiny byl řadu let reprezentantem Lékařské fakulty, pověřeným výběrem zahraničních studentů. Jako vysokoškolský učitel byl znám svou náročností, ale i lidskostí v přístupu ke studentům.

 Jaroslav Vičar byl po celou dobu své pracovní kariéry zapojen do aktivit České společnosti chemické. Byl v organizačním výboru všech sjezdů ČSCH konaných v Olomouci, naposledy v roce 2008. Vždy byl odpovědný za společenský program a jako vynikající znalec klasické hudby a baletu vybíral pro účastníky to nejlepší z repertoáru Moravské filharmonie a Moravského divadla. Byl léta jednatelem výboru olomoucké pobočky ČSCH. Jeho činnost pro Společnost byla oceněna v roce 2009 udělením „Čestného členství“.

Jeho úmrtím odchází z řad českých chemiků osobnost, která představovala integritu odbornosti, kulturních zájmů a ryzích lidských vlastností. Byl autoritou pro své studenty, kolegou, který nikdy neodmítl radu či pomoc svým spolupracovníkům, milovaným manželem a otcem. Řadě z nás bude scházet po celou dobu života, která je nám ještě dána.

Čest jeho památce.

Vilím Šimánek

 


Zařazeno do Archiv • Štítky: Top Of Page