INTRO


64. sjezd českých a slovenských chemických společností

Česká společnost chemická

ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ,
POBOČKA OLOMOUC

Olomoucká pobočka České společnosti chemické zasílá svým členům a příznivcům informace nejen o akcích, které pořádá či spolupořádá, ale i o zajímavých akcích souvisejících s chemií. Máte-li zájem dostávat tyto informace napište email na adresu csch_ol@email.cz a do předmětu zprávyuvěďte „subscribe“. Naopak, chcete-li být ze seznamu vyškrtnuti, napište na tutéž adresu zprávu s předmětem „unsubscribe“.

Česká společnost chemická